2018թ. վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները ապահովել են Մեծ Բրիտանիայի հզորությունների մեկ երրորդը

22 Ապրիլ, 2019

ImageShutterstock

Վերը նշվածը արտացոլված է Բիզնեսի, էներգետիկայի և արդյունաբերական ռազմավարության Նախարարության կողմից հրապարակաված նոր վիճակագրական հաշվետվության մեջ:

Հաշվետվության մեջ նշվում է, որ 111 տեռավատ/ժամ էլեկտրաէներգիան արտադրվել է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կողմից հզորությունը 9,7 %-ով մինչև 44,4 ԳՎտ բարձրացնելու արդյունքում:

Ամբողջ արտադրության մեջ գազի մասնաբաժինը կազմել է 39,4%, այնինչ, ածխի մասնաբաժինը 5% է, որը հանդիսանում է ռեկորդային ցուցանիշ:

Միջուկային արտադրությունը նույնպես նվազել է ռեակտորների կանգի և տեխնիկական սպասարկման անհրաժեշտության հետևանքով:

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների մոտ էներգիայի արտադրության համար անհրաժեշտ առաջնային էներգիայի սպառման ծավալը 0,6 %-ով նվազել է ի համեմատ 2017թ.-ի ցուցանիշի:

Այլ լուրեր