Կայուն զարգացում

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ՓԲԸ-ն դիտարկում է կայուն զարգացումը որպես բիզնեսի կառավարման հայեցակարգ, որն ուղղված է տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական համալիր զարգացման բնագավառում բոլոր շահագրգիռ կողմերի կարիքների բավարարմանը:

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ՓԲԸ  բացարձակ առաջնահերթությունն է հանդիսանում Ընկերության մարդկային կապիտալի զարգացումը, բիզնեսի թափանցիկության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ռացիոնալ բնօգտագործումը: