Մեր առաքելությունը

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ»  ընկերության առաքելությունը երկրի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ինքնահարատ զարգացմանն աջակցելն է` վերականգնվող էներգիայի լրացուցիչ աղբյուրների ստեղծման և զարգացման միջոցով, որը կհանգեցնի կյանքի որակի բարելավմանը:

Մեր տեսլականը

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ընկերությունը նպատակ ունի 2020թ դառնալ էներգետիկ շուկայի առանցքային մասնակիցներից մեկը, լինել դինամիկ զարգացող ընկերություն, որն ընդգրկված կլինի տարածաշրջանի խոշորագույն էլեկտրաէներգետիկական ընկերությունների շարքում:

Մեր արժեքները

Մենք ձգտում ենք տեխնոլոգիական նվաճումների, էկոլոգիական կառավարման և աշխատանքի պաշտպանության գերազանցության: Մեր բաժնետերերի և գործընկերների վստահությունը հիմնված է մեր թափանցիկ, ազնիվ և առարկայական մոտեցումների և կենտրոնացվածության վրա։  

Նորանկախ Հայաստանում «Էներգո ինվեստ հոլդինգի» էներգաարտադրող կայաններն ապահովել են երկրի ներքին սպառման ավելի քան 10 տոկոսը։ Հոլդինգը շեշտը դնում է արդյունավետ տեխնիկական հմտությունների, տեխնոլոգիական նորարարության և բարձր որակավորում ունեցող ճարտարագետների վրա՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով իր աշխատակիցների մասնագիտական և անձնական զարգացումը:

Մենք աշխատում ենք նպաստել Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանը և բնապահպանական ծանրաբեռնվածության նվազեցմանը, նոր լուծումներ ենք առաջարկում էներգաարդյունավետության և բնապահպանական անվտանգության ոլորտում, ջանքեր ենք գործադրում կայուն ավելացված արժեքի ձևավորման համար:

1991-2023 թվականներին Հոլդինգի ձեռնարկությունների կողմից արտադրված էլեկտրական էներգիայի գումարային  ծավալը կազմել է

43.7

մլրդ կՎտժ

Լուրեր

1140 Մեգավատ դրվածքային հզորություն

Կենտրոնացված նորոգումների մասնագիտացված միավորում

Առաջին արևային էլեկտրակայանը տարածաշրջանում