Մեր առաքելությունը

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ»  ընկերության առաքելությունը երկրի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ինքնահարատ զարգացմանն աջակցելն է` վերականգնվող էներգիայի լրացուցիչ աղբյուրների ստեղծման և զարգացման միջոցով, որը կհանգեցնի կյանքի որակի բարելավմանը:

Մեր տեսլականը

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ընկերությունը նպատակ ունի 2020թ դառնալ էներգետիկ շուկայի առանցքային մասնակիցներից մեկը, լինել դինամիկ զարգացող ընկերություն, որն ընդգրկված կլինի տարածաշրջանի խոշորագույն էլեկտրաէներգետիկական ընկերությունների շարքում:

Մեր արժեքները

Մենք ձգտում ենք տեխնոլոգիական նվաճումների, էկոլոգիական կառավարման և աշխատանքի պաշտպանության գերազանցության: Մեր բաժնետերերի և գործընկերների վստահությունը հիմնված է մեր թափանցիկ, ազնիվ և առարկայական մոտեցումների և կենտրոնացվածության վրա։  

«Էներգո ինվեստ հոլդինգ» ՓԲԸ էներգաարտադրող  կայանների կողմից 2008-2020թթ. ընթացքում էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքման տեսակարար կշիռը կազմել է Հայաստանի ներքին սպառման շուկայի շուրջ 10 տոկոսը։

Հոլդինգի կազմում ընդգրկված ՀրազՋԷԿ-ը Հայաստանի ներքին շուկայում ունի կարգավորող (հավասարակշռող) եզրափակող կայանի կարգավիճակ: Ներքին սպառման համար կայանն արտադրում է էլեկտրաէներգիա միայն երկրի էներգահամակարգում էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտի առկայության դեպքում (հիմնականում աշուն-ձմեռ ժամանակաընթացքում և հայկական ատոմային էլեկտրակայանի պարապուրդի ժամանակահատվածում):

10%

«Էներգո ինվեստ հոլդինգ» ՓԲԸ կողմից էլեկտրաէներգիայի օգտակար առաքման մասնաբաժինը ՀՀ էլեկտրաէներգիայի շուկայում (2008-2020թթ․)

ՀրազՋԷԿ-ն ունի բացառիկ նշանակություն էլեկտրաէներգիայի արտահանման համար: Կայանի արտահանման ներուժը կազմում է տարեկան ավելի քան 4 մլրդ. կՎտժ։

2008-2020 թվականների ընթացքում ՀրազՋԷԿ-ն արտադրել է շուրջ 8 մլրդ. կՎտժ էլեկտրաէներգիա՝ որպես հիմնական վառելիք օգտագործելով բնական գազը։

ՀրազՋԷԿ-ը կարող է աշխատել ինչպես բնական գազով, այնպես էլ մազութով:

Լուրեր

1140 Մեգավատ դրվածքային հզորություն

Կենտրոնացված նորոգումների մասնագիտացված միավորում

Առաջին արևային էլեկտրակայանը տարածաշրջանում