Բաժնետիրական կապիտալ

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» փակ բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետերը  «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն /ՀրազԶԷԿ/» բաց բաժնետիրական ընկերությունն է: