Մեր ռազմավարությունը

Մեր առաքելությունը

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» փակ բաժնետիրական ընկերության առաքելությունը Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ինքնահարատ զարգացմանն աջակցելն է` վերականգնվող էներգիայի լրացուցիչ աղբյուրների ստեղծման և զարգացման միջոցով, որը կհանգեցնի կյանքի որակի բարելավմանը:

Մենք աշխատում ենք նպաստել երկրի էներգետիկ անվտանգությանը և բնապահպանական ծանրաբեռնվածության նվազեցմանը, նոր լուծումներ ենք առաջարկում էներգաարդյունավետության և էկոլոգիական անվտանգության ոլորտում, ինչպես նաև ջանքեր ենք գործադրում կայուն ավելացված արժեքի ձևավորման համար` ի շահ մեր բաժնետերերի:

Մեր տեսլականը

«Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ընկերությունը նպատակ ունի դառնալ էներգետիկ շուկայի առանցքային մասնակիցներից մեկը, լինել դինամիկ զարգացող ընկերություն, որն ընդգրկված կլինի տարածաշրջանի խոշորագույն էլեկտրաէներգետիկական ընկերությունների շարքում:

Մինչև 2030 թվականը «Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ՓԲԸ-ն իրեն տեսնում է որպես վերականգնվող էներգիայի շուկայի առաջատար և տարածաշրջանի խոշորագույն էներգաընկերությունների լիիրավ գործընկեր:

Որպես մեր հիմնական նպատակ դիտարկում ենք հասույթի կայուն աճի ապահովումը և բիզնեսի արդյունավետության անընդհատ բարձրացումը:

Մեր նպատակները

Մեր ռազմավարական նպատակներն են՝

  • Էներգետիկ շուկայում առաջատար դիրքերի զբաղեցում.
  • Հայաստանի էներգաընկերությունների շարքում առաջատար դիրքի ապահովում՝ ակտիվների արդյունավետ կառավարման, էներգետիկ արդյունավետության և էկոլոգիական անվտանգության բարձրացման միջոցով.
  • Ներդրումների արդյունավետության բարելավում և աշխատուժի արտադրողականության բարձրացում:

Մեր արժեքները

Մենք ձգտում ենք տեխնոլոգիական նվաճումների, էկոլոգիական կառավարման և աշխատանքի պաշտպանության գերազանցության:  

Մեր բաժնետերերի և գործընկերների վստահությունը հիմնված է մեր թափանցիկ, ազնիվ և առարկայական մոտեցումների և կենտրոնացվածության վրա։  Շիտակությունը, հարգանքը, վստահությունը և հուսալիությունը մեզ դարձնում են երազանքի թիմ, որի յուրաքանչյուր անդամ հաստատակամ է լինել սոցիալապես, բարոյապես, և էկոլոգիապես պատասխանատու քաղաքացի և կատարել դրական փոփոխություն հասարակության մեջ: