Գործունեության ոլորտները

«Էներգո ինվեստ հոլդինգ»-ն իրականացնում է հոլդինգային գործունեություն հետևյալ ոլորտներում.

· Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացում․

   · Հիդրոէներգիայի արտադրություն

   · Արևային էներգիայի արտադրություն

· Ջերմային էներգիայի արտադրություն

· Կոշտ կենցաղային թափոններից ջերային և էլեկտրական էներգիայի արտադրություն (աղբի այրման գործարաններ)

· Էլեկտրատեխնիկական և էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների վերանորոգում և սպասարկում

· Քաղաքացիական և արդյունաբերական շինարարություն և նախագծում

· Անշարժ գույքի և ակտիվների կառավարում