Տեղեկատվություն ռեեստրավարի մասին

«Էներգո ինվեստ հոլդինգ» ՓԲԸ բաժնետերերի ռեեստրի վարումը 2015թ.-ից իրականացնում է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ:

Լրիվ ֆիրմային անվանումը՝ «Ամերիաբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Կրճատ ֆիրմային անվանումը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հասցե՝ Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ

Գրանցման վերաբերյալ տեղեկություններ՝ 1992թ.-ի սեպտեմբերի 8-ի պետական գրանցման վկայական № 0154
Լիցենզիա 1992թ.-ի սեպտեմբերի 8-ի բանկային գործունեության իրականացման № 50

Անդամակցել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգին՝ հաշվի օպերատորի կարգավիճակով 15.03.2013

Կոնտակտային տվյալներ.

Հեռախոս՝ +37410 56 11 11
ֆաքս՝ +37410 51 31 33
E-mail` [email protected]