Մեր ակտիվները

Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)

Տարածաշրջանի խոշորագույն էներգաարդյունաբերող ձեռնարկությունն է: Դրվածքային հզորությունը՝ 1110 ՄՎտ: Ի սկզբանե Հրազդանի ՋԷԿ-ը նախագծվել է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ողջ Հարավային Կովկասի էներգետիկ կարիքներն ապահովելու համար: Ընկերությունն այսօր պահովում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի տարեկան ներքին սպառման շուրջ 10%-ը: "ՀրազՋԷԿ" բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության նկատմամբ ներդրված էկոլոգիական կառավարման համակարգը համապատասխանում է ԻՍՕ 14001:2004 միջազգային ստանդարտի պահանջներին: 

Նորոգման և շահագործման միավորում

Իր տեսակի մեջ եզակի Նորագման և շահագործման միավորումը հիմնադրվել է 1978թ. Միավորման կազմում գործում են մեխանիկական, էլեկտրատեխնիկական և կենտրոնացված վերանորոգման արտադրամասերը, կռունկային տնտեսությունը, մետաղների ու էլեկտրական լաբորատորիաները, շինարարական տեղամասը: Համալրված է անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկայով, մեխանիզմներով ու սարքավորումներով:

«ԱրևԷկ» արևային էլեկտրակայան

434,70 կՎտ տեղակայված հզորությամբ «ԱրևԷկ» արևային էլեկտրակայանը հագեցած է գերմանական RECOM ընկերության մոնոկրիստալինե արևային վահանակներով, ABB ընկերության ինվերտորներով և մոնիթորինգի համակարգով, որոնք թույլ են տալիս հասնել առավելագույն արտադրողականության:

Կայանի կարևորագույն առավելություններից է Էկոլոգիապես մաքուր էլեկտրաէներգայի արտադրությունը:

«Ձորա» ՀԷԿ

«Ձորա» ՀԷԿ-ը գտնվում է Լոռու մարզի Ձորագետավան և Արևածագ համայնքների վարչական տարածքում։ Կառուցվել է Ձորագետի վրա, որի երկարությունը 67 կիլոմետր է։ Շահագործման է հանձնվել 1932թ-ին։ Դրվածքային հզորություն 26300 կՎտ:

«Շնող» ՀԷԿ

76 ՄՎտ հզորությամբ «Շնող» ՀԷԿ-ը կառուցվելու է թունելի հորատման ժամանակակից մեքենաների և երեսպատող տեխնոլոգիաների միջոցով, ինչպես նաև հագեցված է լինելու բարձրակարգ էլեկտրամեխանիկական և հիդրոմեխանիկական սարքավորումներով: ՀԷԿ-ի նախագծումը և շինարարությունը իրականացնելու համար ներգրավվելու են առաջատար ընկերություններ ու մասնագետներ։ Ինչպես շինարարությունը, այնպես էլ հետագա գործարկումն իրականացվելու է բնապահպանական լավագույն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Կայանն օգտագործելու է Դեբեդ և Մարց գետերի հիդրոէներգետիկ պաշարները։

«Կամսար» հյուրանոցային համալիր և ուսումնական կենտրոն

Էներգետիկ ոլորտի ձեռնարկությունների համար որակավորված ճարտարագետների և միջին օղակի տեխնիկական մասնագետներ պատրաստող ուսումնական կենտրոնը տեղակայվելու է Ծաղկաձորում կառուցվող հյուրանոցային համալիրում։

Որպես կրթական, նորարարության և հետազոտության առաջադեմ փորձի կենտրոն այն նպաստելու է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի հետագա զարգացմանը մանրակրկիտ մշակված ուսումնական ծրագրերի միջոցով: Այն փոխակերպող ազդեցություն կունենա ուսումնառուների մտավոր կարողություննների վրա գլոբալ աշխարհի մարտահրավերներին հաջողությամբ դիմակայելու համար: