Մեր ակտիվները

Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)

Տարածաշրջանի խոշորագույն էներգաարդյունաբերող ձեռնարկությունն է: Դրվածքային հզորությունը՝ 1110 ՄՎտ:
Ի սկզբանե Հրազդանի ԶԷԿ-ը նախագծվել է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ողջ Հարավային Կովկասի էներգետիկ կարիքներն ապահովելու համար: Ընկերությունն այսօր պահովում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի տարեկան ներքին սպառման շուրջ 10%-ը:
"ՀրազՋԷԿ" բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության նկատմամբ ներդրված էկոլոգիական կառավարման համակարգը համապատասխանում է ԻՍՕ 14001:2004 միջազգային ստանդարտի պահանջներին: 

Նորոգման և շահագործման միավորում

Իր տեսակի մեջ եզակի Նորագման և շահագործման միավորումը հիմնադրվել է 1978թ. Միավորման կազմում գործում են մեխանիկական, էլեկտրատեխնիկական և կենտրոնացված վերանորոգման արտադրամասերը, կռունկային տնտեսությունը, մետաղների ու էլեկտրական լաբորատորիաները, շինարարական տեղամասը: Համալրված է անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկայով, մեխանիզմներով ու սարքավորումներով:

«Էրիկ» ՀԷԿ

«Էրիկ» ՀԷԿ-ը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ համայնքի վարչական տարածքում` Գետիկ գետի վրա: Շահագործման է հանձնվել 2010թ-ին: Դրվածքային հզորություն 2460 կՎտ:

«Վահան» ՀԷԿ

«Վահան» ՀԷԿ-ը գտնվում է Էրիկ ՀԷԿ-ի կայանային հանգույցից 4 կմ հեռավորության վրա և օգտագործում է Գետիկ գետի Կարատոպրակ վտակի հիդրոէնաերգետիկ ներրուժը: Կայանը շահագործման է հանձնվել 2012 թ-ին: Դրվածքային հզորությունը՝ 1300 կՎտ:

ՀԷԿ-ը 6/0.4 կվ ենթակայանի միջոցով, որը ունի 2 ուժային տրանսֆորմատոր 1000 и 630 կՎԱ միացված է Էրիկ ՀԷԿ-ին 6 կՎ 5 կմ երկարությամբ հաղորդալարով:

«ԱրևԷկ» արևային էլեկտրակայան

«ԱրևԷկ» 434,72 կՎտ տեղակայվող հզորությամբ արևային էլեկտրակայանը կառուցվել է «Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ՓԲԸ-ի կողմից բացառապես սեփական ֆինանսական միջոցների հաշվին:  Ընկերությունը այս նախագիծը չի համարում որպես ներդրումային. սա պիլոտային ծրագիր է, որը հնարավորություն կտա հասկանալ ընտրված սարքավորումների արտադրողականությունը, համեմատել տվյալ տարածքում  հաշվարկված արևային ճառագայթմամբ պայմանավորված պլանային և իրական արտադրված էլեկտրաէներգիայի հարաբերակցությունը, պատկերացում կազմել կայանի նախագծումից մինչև կառուցումն ու շահագործումն ընկած բոլոր փուլերի, տվյալ ոլորտի մատակարարների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունների և այլնի վերաբերյալ։  Այն որպես առաջին կոմերցիոն էլեկտրաէներգիա արտադրող կայան արդեն իսկ միացված է ՀԷՑ-ին:

«ԱրևԷկ»-ը հագեցած է ՌԵԿՈՄ գերմանական ընկերության մոնոկրիստալինե արևային վահանակներով, ABB ընկերության ինվերտորներով և մոնիթորինգի համակարգով, այլ առաջադեմ եվրոպական ընկերությունների սարքավորումներով, արևային, տեղեկատվական և հողանցման մալուխներով, որոնք թույլ են տալիս հասնել առավելագույն արտադրողականության:

Ընկերության կողմից հատուկ ընտրվել են այնպիսի հողեր, որոնք չեն կարող օգտագործվել գյուղատնտեսական, անասնապահական կամ այլ նշանակությամբ: Իսկ էկոլոգիապես մաքուր էլեկտրաէներգայի արտադրությունն էլ հանդիսանում է Կայանի կարևորագույն առավելություններից մեկը:

ՁորաՀԷԿ

ՁորաՀԷԿ-ը գտնվում է Լոռու մարզի Ձորագետավան և Արևածագ համայնքների վարչական տարածքում։ Կառուցվել է Ձորագետի վրա, որի երկարությունը 67 կիլոմետր է։ Շահագործման է հանձնվել 1932թ-ին։ Դրվածքային հզորություն 26300 կՎտ:

Շնող ՀԷԿ

76 ՄՎտ հզորությամբ Շնող ՀԷԿ-ը կառուցվելու է թունելի հորատման ժամանակակից մեքենաների և երեսպատող տեխնոլոգիաների միջոցով, ինչպես նաև հագեցված է լինելու բարձրակարգ էլեկտրամեխանիկական և հիդրոմեխանիկական սարքավորումներով: ՀԷԿ-ի նախագծումը և շինարարությունը իրականացնելու համար ներգրավվելու են առաջատար ընկերություններ ու մասնագետներ։ Ինչպես շինարարությունը, այնպես էլ հետագա գործարկումն իրականացվելու է բնապահպանական լավագույն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Կայանն օգտագործելու է Դեբեդ և Մարց գետերի հիդրոէներգետիկ պաշարները։ Գլխամասը կառուցվելու է Դեբեդ գետի վրա, իսկ կայանը ունենալու է 22 կմ երկարությամբ ջրատար թունել միջանցիկ ամբարտակով՝ Մարց գետից ջուր հավաքելու համար: