Ֆրանսիայում ընթացող վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների աճուրդի ժամանակ արևային էներգիայի գինը հասել է 0,0574 եվրո/կՎտ/ժ

23 Հոկտեմբեր, 2020

Չնայած Covid-19 հետ կապված ճգնաժամին՝ գնումների ծրագրում հայտարկված հողմային և ֆոտոէլեկտրական նախագծերի քանակը էականորեն գերազանցել է առաջարկված ծավալները: Ֆրանսիայի Բնապահպանական փոխակերպումների նախարարության (MTE) մամլո հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ հաղթող նախագծերում հաստատված վերջնական գները էականորեն նվազել են ի համեմատ նախորդ նստաշրջանների, ինչը հաստատում է ծախսերի նվազումը, ոլորտի դինամիկան և մրցունակությունը:

Solar ընկերությունը ձեռք է բերել աճուրդում ներկայացված 600 ՄՎտ-ից 340 ՄՎտ, իսկ MTE – ն՝ կոմունալ ծառայությունների համար անհրաժեշտ 45 ֆոտոէլեկտրական նախագծեր՝ ընդհանուր 331 ՄՎտ հզորությամբ, միջինը 0,0574 եվրո/կՎտ/ժ, որը 7,4%-ով պակաս է, քան նախորդ աճուրդում: Վերջինս նաև ձեռք է բերել 31 ֆոտոէլեկտրական նախագծեր սեփական կարիքների համար ընդհանուր 9 ՄՎտ հզորությամբ: Այս նախագծերը ապահովել են արտոնյալ սակագին 0,0138 եվրո/ՄՎտ/ժ չափով, որը 14%-ով պակաս է, քան նախորդ փուլում:

Ինչ վերաբերվում է հողմային էներգիային, ապա ընտրվել են 23 նախագծեր՝ ընդհանուր 258 ՄՎտ հզորությամբ, միջինը 0,0597 եվրո/կՎտ/ժ, որը 4%-ով պակաս է ի համեմատ նախորդ աճուրդի:  «Շահագործման դեպքում այս նախագծերը կարող են արտադրել տարեկան մոտ 1ՏՎտ/ժ առանց ածխածնի էլեկտրաէներգիա, որը հավասարազոր է 190.000 տնային տնտեսությունների կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի քանակին»-նշել է MTE – ն:

Աղբյուրը՝ PV Magazine

Այլ լուրեր