Տնօրենների խորհուրդ

Կարեն Կարապետյան

Տնօրենների խորհրդի նախագահ

Վլադիմիր Բեկեսով

տնօրենների խորհրդի նախագահի տեղակալ

Վարուժան Արտենյան

Տնօրենների խորհրդի անդամ

Հայկ Իգնատյան

Տնօրենների խորհրդի անդամ

Վլադիմիր Դերյուգին

Տնօրենների խորհրդի անդամ